Snapsvisa - Skånsk madavisa
Titel: Skånsk madavisa Melodi: Elektricitetvisan Varenda skåning han tycker om den redit helskånska maden å all den kärlek te maden som han finner på de skånska faden. Å, de e bra for en blir så go nor en har fåd nåd i maven, for får en eda i lungn å ro så bler en ente le å gnaven. Refräng Ja studerompesö å kapprockasill himmabagat brö å go sill i dill. Purravälling å så drickablanning te de e nåt för en skåning. Så la voss baga ett siktebrö å brygga slåvin te hösten la brännesnuda å sillasö for maven ble den rätta trösten. Å Huldas tårta me havragryn å farmors frasiga plätta å mormors kryddsill e bäst i byn. Ja, de e skånemad som mättar. Ref: Ja studerompesö... Nu e de tid å lua ål och baga gorån å våfflor å fylla grydan me varkenskål å stega kagelongspantoffler. Nu kan vi brygga vår egen besk for vi har malört i haven så om vi eder for mied fläsk så får vi ont i maven. Ref: Ja studerompesö... Så la voss eda vårt släbosnus å dricka vin utav fläder å hålla gille i skånska hus som gille hölls å våra fäder. Så la voss dansa tes en blir svitt å sjonga gla'a å mätta å lavoss sedan gå var te sitt nor vi e sömnada å trätta Ref: Ja studerompesö... Snapsvisor.nu #2163
Anmäl till moderator

Kategori

Lokalanknytning

Antal visningar

14497

Betyg

2.9

Ditt betyg

Ursprung

Okänt ursprung

Inskickad av

Anonym

ID

#2163