Integritetspolicy

Genom att du registrerar dig på Snapsvisor.nu, ger du samtidigt ditt samtycke att dina uppgifter behandlas enligt informationen på denna sida.

Personuppgifter som ges Snapsvisor.nu vid registrering via inhämtande av data från Facebook eller på annat sätt, är konfidentiella. Undantag görs för namn, profilfoto och ort. Snapsvisor.nu kommer inte att använda uppgifterna för att annat ändamål än information och tjänster direkt förknippade med Snapsvisor.nu.

Vid misstanke om brott kan uppgifter lämnas ut till polis och andra relevanta myndigheter.

Senast uppdaterad: 2011-01-24


Användningsvillkor Integritetspolicy Om Cookies Kontakta Snapsvisor.nu

Värt ett besök

Här delar vännerna Millan och Maria med sig av vad som händer i deras kök. Underbara recept varvas med reseberättelser, restaurangtips, färdigmat, shoppingtips, halvfabrikat och smaskiga desserter.

www.saltpeppar.se