Snapsvisa - Bonnagilled
Titel: Bonnagilled Melodi: På bored står där en spiddekaga å mad så borbenen bårjar knaga i hela hused där e en os å sölta, brunkål å rabbemos. I början snackar di mest om väret te di får smort litta på mongläred. Te fåsste sypen di tar nåd salt sin går de nör både varmt å kallt. Jins Pärsen bredbent går ront på gåled mä högra tommen i västahåled han snackar höjt om sin fine går å rögar skarpt når han tar en tår. Ve väggen kvingorna lyss så tösta me sina stickor å garnanösta. I kammaren spelar nånna knack å slår i bored så de sir smack. Jins Pärsens slips sidder bag i nacken å mitt får ännen där släpper fracken den vänstra böjsan har kröbet opp å hängt se fast på hans pjäxestropp. Di grinar opp se kring alla boren som goa barn å den skånske joren så hållt de gille, ja lad me se ja tror de va nittanhonratre. Snapsvisor.nu #1628
Anmäl till moderator

Kategori

Lokalanknytning

Antal visningar

17087

Betyg

4

Ditt betyg

Ursprung

Okänt ursprung

Inskickad av

Anonym

ID

#1628