Förslag på ändring - Det satt en mås
Titel: Det satt en mås Melodi: När månen vandra på fästet blå Det satt en mås på en klyvarbom och tom i krävan var kräket. Och tungan lådde vid skepparns gom där han satt uti bleket. Jag vill ha sill! hördes måseropet, och skepparn svarte: Jag vill ha O.P., om blott jag får, om blott jag får! Det satt en mås på en klyvarbom. Träff! Sjönk!
Snapsvisans kategori:
Alkoholsort
Snapsvisans ursprung:

Willie Svensson har gett förslag på den här ändringen. Tycker du att ändringen är bra?

Säg vad du tycker om ändringsförslaget!

Hans-Peter Frank och 4 andra vill behålla den gamla.