Snapsvisa - För gås
Titel: För gås Melodi: Vi gå över daggstänkta berg Nu skola vi äta vår gås fallera, med tillbehör som svartsoppa och krås fallera, men först skall helan tagas,våran törst skall rätt behagas, innan vi av vår längtan förgås fallera. Snapsvisor.nu #2584
Anmäl till moderator

Kategori

Gås

Antal visningar

15007

Betyg

2.2

Ditt betyg

Ursprung

Skapad ur ett behov av snapsvisa vid gåsmiddag eftersom jag ingenstans hittat någon för ändamålet lämplig.

Inskickad av

Jan Wahn

ID

#2584