Snapsvisa - Franzens dryckesvisa
Titel: Franzens dryckesvisa Melodi: När skämtet tar ordet vid vänskapens bord, Med fingret kring glaset som dofta, Så drick och var glad på vår sorgliga jord, Vi glädjer oss aldrig för ofta. |: Ty en blomma är glädjen i dag slår hon ut, I morgon förvissnar hon redan. Just nu när du kan hav en lycklig minut, Och tänk på de kommande sedan. :| Vem drog ej en suck över tidernas lopp? Dock sitt ej och dröm på kalaset! Här lev i sekunden, och hela ditt hopp Se fyllas och tömmas i glaset! |: Här sörj ej för glaset om fullt så drick ur Om tomt så försänd det att fyllas Och minns allt det sköna och goda förut, Se'n glädjen och nöjet må hyllas. :| Ty ägne vi först åt värdinnan en skål vad vore vår fröjd utan henne? Sen prise vi värden och särskilt hans bål vad vore vårt mod utan denne? |: Dem både förena ett glas och en sång de själve sig skönt förente. Med druvornas myrten blev skapt på en gång vem ser ej vad himmelen mente? :| För övrigt må värden ge alltid nytt skäl till ständig omsättning av glasen och visa att rangen är nyttig likväl till skålarnas mängd på kalasen. |: Men förrn han är färdig med klang och harang Vi skynde att självmante dricka Och helge ett glas som är över all rang en tysthet envar åt sin flicka :| Snapsvisor.nu #2407
Anmäl till moderator

Kategori

Original

Antal visningar

24036

Betyg

4

Ditt betyg

Ursprung

Franz Michael

Inskickad av

Anonym

ID

#2407