Snapsvisa - Helan går.
Titel: Helan går. Melodi: Helan går Helan går, sjung hopp fallerallan lallan lej Helan går, sjung hopp fallerallan lej Och den som inte helan tar, han heller inte halvan får Hela går! Sjung hopp fallerallan lallan lej! Snapsvisor.nu #1814
Anmäl till moderator

Kategori

Helan & Halvan

Antal visningar

94384

Betyg

4

Ditt betyg

Ursprung

Okänt ursprung

Inskickad av

Anonym

ID

#1814