Snapsvisor

16 snapsvisor har föreslagna ändringar. Säg vad du tycker! Ska ändringarna tas med i samlingen?

Visa ändrade snapsvisor

25 nya snapsvisor har skickats in till Snapsvisor.nu. Säg vad du tycker! Ska snapsvisorna tas med i samlingen?

Visa nyinskickade snapsvisor


Titel ↑Melodi
Vi älskar ölSer du stjärnan i det blå?
Vem sade ordet skålVårvindar friska
Vem kan segla
Vem kan raglaVem kan segla förutan vind
Vem kan huggaVem kan segla
Vem i helvete
Vem bor i Vinslöv
VattuvisaKors på Idas grav
Vattnet gårHelan går
Vårvindar friska.Vårvindar friska
Vårvindar friskaVårvindar friska
Vart ska du gå
Vårsupar friskaVårvindar friska
VargtassenBacksippan ute i backarna står
Våra vännerFlickan hon går i ringen
Våra fyrbenta vännerBä bä vita lamm
Var redo
Vår och höst
Var nöjd med ölenVar nöjd med allt som livet ger
Var nöjdVar nöjd med allt som livet ger