Förslag på ändring - Röda havet
Titel: Röda havet Melodi: Trad. Vi gingo ned till Röda havet. Vi lågo i där minst en kvart. Men inte blev vi röda av'et, men Röda havet det blev sva-a-a-art! /: Men utav akvavit, människan till kropp och själ blir oskuldsfull och vit. :/ Vi gingo ned till Lomma bukten vi lågo i där minst en kvart. Men inte blev vi av med lukten, men Lomma bukten den blev sva-a-a-art! /: Men utav akvavit... :/ Vi gingo ned till Nybroviken vi lågo i där minst en kvart. Men inte såg vi nått bland liken, för i Nybrobviken var det sva-a-a-art! /: Men utav akvavit... :/ Vi gingo ner till Systembolaget Vi stod i kö i minst en kvart. Men inte blev vi fulla av'et, Systembolaget det gick ba-a-a-ack! /: Men utav akvavit... :/
Snapsvisans kategori:
Lokalanknytning
Snapsvisans ursprung:

Simon Isbäck har gett förslag på den här ändringen. Tycker du att ändringen är bra?

Säg vad du tycker om ändringsförslaget!